O nas

Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35 rozpoczęło swoją działalność 18 listopada 2014 roku. Zrzesza osoby zainteresowane wspieraniem działań o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i naukowym. Obszarem jego aktywności jest głównie północna część województwa lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gorzowa. Towarzystwo jest otwarte na wszystkie inicjatywy lokalnych środowisk i chętnie podejmuje współpracę przy ciekawych projektach niezależnie od lokalizacji. Członkowie stowarzyszenia to osoby energiczne, kreatywne z niekonwencjonalnymi pomysłami, szanujące tradycję i historię, które chcą współtworzyć i promować kulturę w najbliższym otoczeniu.

Towarzystwo zamierza prowadzić działalność w zakresie:

• dziedzictwa historyczno-kulturowego,
• animacji kulturalnej i społecznej,
• dialogu międzypokoleniowego,
• szeroko rozumianej sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej,
• aktywności kulturalnej młodego pokolenia,
• integracji różnych lokalnych środowisk działających na rzecz kultury, które będą mogły ze sobą współpracować,
• współorganizowania zaproponowanych przedsięwzięć kulturalnych,
• wspierania inicjatyw oddolnych w zakresie kultury.