„SMMOK”

W okresie od marca do czerwca 2015 roku nasze Towarzystwo realizowało zadanie publiczne pn.: „SMMOK – Sekrety Mojej Małej Ojczyzny Kochanej”. Jego głównym celem było poznanie w sposób aktywny historii i kultury naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem z kultury.

Przede wszystkim zależało nam na wzbudzeniu wśród młodych mieszkańców miasta szacunku, przywiązania i postawy patriotycznej wobec ich „małej ojczyzny” – miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez zapoznanie ich z jego historią.

W ramach zadania odbyły się dwa spotkania. Pierwsze  23 maja 2015 roku. Dzieci i młodzież podzielone na grupy brały udział w grze terenowej, dzięki której miały szansę w sposób aktywny odkryć historię naszego miasta. Drugie spotkanie odbyło się 20 czerwca 2015 roku. Młodzi mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i Starego Kurowa mieli okazję podróżować zabytkowym tramwajem, a następnie uczestniczyli w prelekcji na temat rozwoju transportu w naszym mieście.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Lubuskiego.