„Zróżnicowanie etnograficzne regionu gorzowskiego”

Chcąc przybliżyć mieszkańcom Gorzowa aspekt wielokulturowości regionu gorzowskiego, nasze Towarzystwo zorganizuje w dniu 4 grudnia 2015 roku w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz” wystawę „Zróżnicowanie etnograficzne regionu gorzowskiego po 1945 r.”. Głównym celem będzie pokazanie kultury Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, Polesia, Galicji Wschodniej, Łemkowszczyzny, Wielkopolski – regionów pochodzenia obecnych mieszkańców omawianego terenu, a także Tatarów i Romów.

Ważnym zadaniem wystawy jest zmotywowanie odbiorców do zrozumienia różnorodności pogranicza kulturowego, wzbudzi potrzeby poznawcze i emocjonalne. Wpłynie na wzrost zainteresowania własną kulturą – korzeniami przy jednoczesnym poszanowaniu i zainteresowaniu odmiennością innych tradycji.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.