„Recepcja Arsenału”

W roku 2015 mija 60. rocznica słynnej Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale zorganizowanej w 1995 roku pod hasłem „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, której głównym założeniem było odnowienie humanistycznych treści sztuki polskiej. Wystawa wzbudziła bardzo szeroką dyskusje prasową i poruszyła opinię publiczną, ale mimo to później została prawie zapomniana.

W Muzeum Miasta „Spichlerz” zgromadzono imponujący zbiór malarstwa, rysunku i grafiki, który zawiera zarówno oryginalne prace z wystawy w Arsenale, jak i prace dokumentujące późniejszy twórczy rozwój i dorobek wybranych artystów. Poprzez kolejne nabytki zbiór stale się powiększa, stając się żywym zjawiskiem i ważnym ogniwem opisującym dzieje polskiej sztuki XX wieku.

60. rocznica „Arsenału” jest okazją do przypomnienia zarówno tego ważnego wydarzenia, jak szerszej popularyzacji tej unikatowej na skalę Polski kolekcji.

W ramach zadania „Recepcja Arsenału – obchody 60. rocznicy Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale” zorganizowaliśmy sympozjum naukowe, którego zadaniem było odniesie się w szerokim kontekście historycznym do spuścizny i przesłania „arsenałowców”, podjęcie próby określenia ich wpływu na kształtowanie się oblicza malarstwa polskiego XX wieku. W sympozjum udział wzięli prelegenci z Warszawy, Wrocławia i Poznania.

W celu przybliżenia i uświadomienia mieszkańcom województwa wagi i znaczenia kolekcji przeprowadziliśmy w centrum miasta performance pt.: „Wskocz na obraz – pokaż się na pocztówce Teresy Mellerowicz-Gelli”. Kolekcja zawiera wiele obrazów portretowych. Zostały one ożywione poprzez fotomontaż portretów mieszkańców, które wnikały do obrazów oraz stworzyły z nich oryginalne pocztówki. Performance cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców województwa, ale także turystów krajowych, jak i zagranicznych.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Lubuskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną

<<„Recepcja Arsenału”. Sympozjum naukowe z okazji 60. rocznicy Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale. Gorzów Wielkopolski, 12 czerwca 2015 roku>>.

Pobierz plik w formacie PDF:
Recepcja Arsenalu