2015 rok

W 2015 roku Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego realizuje następujące projekty:

1. „SMMOK – Sekrety Mojej Małej Ojczyzny Kochanej”

2. „Publikacja wydawnictwa Od Muzeum Ziemi Lubuskiej do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta

3. „Zróżnicowanie etnograficzne regionu gorzowskiego”

4. „Recepcja Arsenału – obchody 60. rocznicy Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale”

5. „Dobry start”