Działalność statutowa

Towarzystwo zamierza prowadzić działalność w zakresie:

• dziedzictwa historyczno-kulturowego,
• animacji kulturalnej i społecznej,
• dialogu międzypokoleniowego,
• szeroko rozumianej sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej,
• aktywności kulturalnej młodego pokolenia,
• integracji różnych lokalnych środowisk działających na rzecz kultury, które będą mogły ze sobą współpracować,
• współorganizowania zaproponowanych przedsięwzięć kulturalnych,
• wspierania inicjatyw oddolnych w zakresie kultury.